Dit is de website van de Dorpsraad van Uitdam. U vind hier alle relevante informatie over de stichting en haar activiteiten.

Hieronder volgt een overzicht van de actuele onder handen zijnde dossiers:

1) Het volgen van de ontwikkeling van Europarcs resort 'De Poort van Amsterdam'

Dit park is grotendeels gerealiseerd. Helaas heeft Europarcs weinig op met het geldende bestemmingsplan waardoor er continue verzoeken worden gedaan om verder uit te breiden. Het bestaande bestemmingsplan is heel duidelijk over maximaal bebouwde oppervlakte en het aantal wooneenheden. De dorpsraad houd vinger aan de pols bij de Gemeente om er voor te zorgen dat de Gemeente kritisch blijft en geen vergunningen verstrekt die in strijd zijn met het bestemmingsplan en verder afspraken die gemaakt zijn in een convenant.

2) De dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam met in het bijzonder het traject Uitdam

Meer hierover kunt u volgen onder het kopje Dijkversterking of op onze Facebook pagina www.facebook.com/reddedijk

3) De Dorpsraad heeft halfjaarlijks een bestuurlijk overleg met de Gemeente Waterland

Halfjaarlijks vind er bestuurlijk overleg plaats met de Gemeente Waterland. in het voorjaar gebeurd dit op het Gemeentehuis en in het najaar wordt dit overleg uitgevoerd in Uitdam en in combinatie met een schouw van Uitdam. De notulen van dit overleg zijn terug te vinden onder het kopje notulen.

4) Diverse andere onderwerpen zoals Verkeersveiligheid, Buurtpreventie, etc.